Organisaatio

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran hallitus vastaa lain asettamista ja sääntömääräisistä yhdistyksen käytännön hallintoon ja toiminnan organisointiin liittyvistä tehtävistä. Se huolehtii, että yhdistys toteuttaa sääntöjensä pykälässä 2 määrittelemäänsä tarkoitustaan: ”lisätä Viipuria koskevaa tietämystä”. Hallitus organisoi tätä perustehtävää tukevia tapahtumia sekä tutkimus- ja julkaisuhankkeita.

VSKS:n hallituksen jäsenet valitaan luottamustehtäväänsä sääntöjen mukaan vuosikokouksen yhteydessä vuosittain maaliskuussa. Hallitus järjestäytyy kautensa alussa ja jakaa keskenään tarvittavat virat, joihin liittyy omia velvollisuuksiaan. Hallitus voi lisäksi perustaa erilaisia toimikuntia eri tehtäviä varten sekä kutsua tai palkata erilaisiin hallinnollisiin ja asiantuntijatehtäviin tarvittavaa henkilöstöä.

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran hallitus vuonna 2017

Hallituksen jäsenten kaudet ovat kolmevuotisia (kausi).

dosentti Pentti Paavolainen, esimies (2015-2017), tieteellisen toimikunnan pj

erikoisasiantuntija Perttu Pohjonen (2017-2019), rahainvartija, taloustoimikunnan pj

dosentti Anu Koskivirta (2016-2018), varaesimies

dosentti Satu Grünthal (2015-2017)

FM Sanna Supponen (2016-2018)

FT Anna Ripatti (2017-2019)

varajäsenet

Varajäsenten kausi on yksivuotinen.

projektipäällikkö Marko Kivi-Koskinen 2017

FT Aleksi Mainio 2017

Lisäksi Seuran palveluksessa toimii sihteeri-tiedottajana HuK Heidi Pitkänen.

Seuralla on vuonna 2015 neljä toimikuntaa. Toimikuntien jäseninä toimii asiantuntevia ja luotettavia Seuran jäseniä. Tieteellinen toimikunta auttaa hallitusta muun muassa Tutkimuspäivän ohjelman sekä seuran tutkimus- ja julkaisutoiminnan suunnittelussa. Taloustoimikunta valmistelee hallitukselle seuran taloutta koskevia asioita. Verkkotoimikunta suunnittelee seuran tulevien hankkeiden teknistä toteutusta. Kustannustoimikunta valmistelee ja valvoo seuran kustannustoimintaa.

Seuran aiempia hallituksia ja viranhaltijoita voit tarkastella täältä.

 

Toimitteita-sarjan toimitusneuvosto:

dosentti, FT Pentti Paavolainen, päätoimittaja (teatteritiede)

dosentti, FT Anu Koskivirta, osatoimittaja 18&21 (historia)

professori Petri Karonen, osatoimittaja 19 (historia)

dosentti, FT Charlotta Wolff, osatoimittaja 20 (historia)

yliopistonlehtori, FT Aleksi Mainio, osatoimittaja 21 (historia)

tutkijatohtori, FT Anna Ripatti, osatoimittaja 22 (taidehistoria)

tohtorikoulutettava, FM Sanna Supponen, toimitussihteeri (historia)